» Οι υπηρεσίες μας

  Storage
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αποθήκευση ψυχώμενων, καταψυγμένων και ξηρού φορτίου προϊόντων στις εγκαταστάσεις της, δυναμικότητας 15.000 παλλετοθέσεων. Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι εφοδιασμένοι με συστήματα ελέγχου και καταγραφής θερμοκρασιών. Υπάρχουν μεταξύ άλλων πολλαπλοί ψυκτικοί θάλαμοι οι οποίοι καλύπτουν όλο το εύρος των θερμοκρασιών, άρτιος εξοπλισμός και εξειδικευμένο προσωπικό.

Picking
Το άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό μας μπορεί να προσφέρει customized υπηρεσίες picking ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες σας.

Cross Docking
Για τα transit φορτία τα οποία δεν απαιτείται να αποθηκευτούν στις εγκαταστάσεις μας εφαρμόζεται η διαδικασία cross-docking σε κατάλληλα διαμορφωμένους ειδικούς χώρους. Οι cross -docking εγκαταστάσεις μας, μας δίνουν την δυνατότητα να διανέμουμε προϊόντα σε όλους τους βασικούς προορισμούς ανά την Ελλάδα.

Distribution
Με ειδικά ανά περίσταση φορτηγά αυτοκίνητα διανέμουμε τα προϊόντα τόσο στο λεκανοπέδιο Αττικής όσο και σε άλλους βασικούς προορισμούς ανά την Ελλάδα.

Reporting - Invoicing
Η εταιρία μας μέσω εξειδικευμένου συστήματος αποθήκης παρέχει υπηρεσίες Ι. Τ. όπως είναι η τιμολόγηση και η συνεχής πληροφόρηση. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις μας χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των προϊόντων τους. Παράλληλα όσοι επιθυμούν να τιμολογήσουν τους αποδέκτες των προϊόντων τους αναθέτουν την τιμολόγηση σε μας.

Repacking
Η εταιρία μας με έμπειρο προσωπικό και ειδικό εξοπλισμό μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες ανασυσκευασίας στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο Αττικής.