» Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις έκτασης 20.000 τ.μ. στις οποίες στεγάζεται η εταιρία μας, βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής (εύκολη πρόσβαση μέσω της Αττικής οδού), σε ένα χώρο 35 στρεμμάτων.

Έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας (HACCP).